Visie en missie

Missie

De Interwinngroep is een toonaangevende, internationale onderneming voor de inrichting, technische installatie, toelevering van kantoor- en facilitaire middelen en document oplossingen van projecten in de zorgsector, non for profit, overheid en bedrijven. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers creëren wij innovatieve, duurzame inrichtingen en creëren wij een functionele en plezierige werk-, verblijfs- en woonomgeving voor alle stakeholders.

Visie 

De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer zorg en de vraag naar verzorging. Daarnaast worden profit en non for profit organisaties steeds groter door fusies. Hierdoor wordt de vraag naar partners die mee kunnen denken om veranderingen door te voeren in grote organisaties en het beheersen van het coördineren van projecten van deze omvang steeds groter. De Interwinngroep heeft in de afgelopen 70 jaren bewezen deze projecten aan te kunnen en door te blijven innoveren en te blijven investeren in goede mensen en middelen zal het ook de uitdagingen in de toekomst aankunnen.

Cultuurwaarden

De Interwinn cultuur bestaat uit de waarden die we delen en de manier waarop wij ons gedragen.

  • professionaliteit en toewijding
  • passie en vindingrijkheid
  • integriteit, openheid, respect en teamgeest
  • zorg voor de mens en milieu