Geschiedenis

In 1945 richt wijlen de heer Gerard H. Scholte aan de Gassingel te Winschoten de firma Scholte B.V. op. Scholte B.V. hield zich in de beginjaren met name bezig met het repareren van meubelen en daarnaast werd er ook houten kinderspeelgoed vervaardigd. Medio jaren 60 is het bedrijf zich gaan specialiseren in het vervaardigen en leveren van scheepsbetimmeringen en winkelinrichtingen. Eind jaren 60 werd gestart met het leveren van apotheek inrichtingen en laboratoriummeubilair. Begin jaren 70 werd begonnen met het inrichten van ziekenhuizen. Door het vroege overlijden in 1975 van de heer Scholte heeft de heer G.P.J. Helmers zijn honneurs waargenomen. In de loop der jaren heeft laatstgenoemde het bedrijf van de familie Scholte overgenomen. Na het oprichten van Interfit en Interoffice ondergaat Scholte B.V. in 1989 een naamwisseling, deze wordt gewijzigd in Interfurn B.V. en alle bedrijven worden ondergebracht in de Interwinngroep met een uniforme uitstraling door logo en bedrijfsfilosofie. De groep blijft in de jaren hierna verder uitbreiden en in 2011 wordt de interwinngroep overgenomen door de zonen van de heer Helmers.